• Rekrutacja- informacje ogólne

    • Znalezione obrazy dla zapytania darmowe obrazki anglia

     Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły. Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły. Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego-NABÓR.

     Aby zapisać dziecko do oddziału dwujęzycznego, należy wejść na stronę https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty i wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane wg preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły.

     Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.


     Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

     • otrzymanie promocji do klasy VII,
     • uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
     • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem

      

     Wnioski o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej należy składać w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły w godz.7:45-15:00.