• Ubezpieczenie 2020/21

    • Szanowni Państwo,

     W razie zdarzenia prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z :

     Michał Fraszewski tel. +48 504 759 248


     Szanowni Państwo,
     Z powodu błędów informatycznych leżących po stronie firmy InterRisk do naszych polis podłączają się niewłaściwe OWU, których zatwierdzenie jest niezbędne do kolejnego kroku zawarcia ubezpieczenia.
     Jednak dla całkowitej pewności, że nasze polisy zawierają również ochronę ubezpieczeniową na wypadek zachorowania na wirusa COVID-19 firma InterRisk sporządziła odpowiednie aneksy wraz z pismem wyjaśniającym, które znajdą Państwo poniżej.
     Jeżeli natomiast chodzi o ubezpieczenie od NNW z tytułu wyczynowego uprawiania sportu jest to zawarte w obu wariantach OWU str. 6, 4, pkt. 4
     4. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie zawartej w formie grupowej obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.
     Oznacza to, że nie ma żadnych obaw co do innego zakresu ubezpieczenia niż ten, który został Państwu przedstawiony wcześniej i jest opisany poniżej.

     Mogą więc Państwo całkowicie bezpiecznie ubezpieczać swoje dzieci za pośrednictwem polisy on-line.
     Firma InterRisk zapewnia, że problem z wirtualna polisą zostanie wkrótce rozwiązany.

     ANEKS_COVID_EDU-AP78627.pdf

     ANEKS_COVID_EDU-AP078637.pdf

     ANEKS_COVID_EDU-AP078634.pdf

     PISMO.pdf


     W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa dzieci w tym roku ubezpieczenie uczniów odbywać się będzie wyłącznie przez Internet w systemie on-line.

     Każdy z Państwa, który zdecyduje się skorzystać z naszej propozycji ubezpieczenia będzie mógł to zrobić indywidualnie korzystając z podanego poniżej linku – jeżeli jest nieaktywny proszę go skopiować do przeglądarki.

      

     https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

      

     Po kliknięciu w podany link zostaną Państwo przeniesieni do strony logowania, gdzie należy wpisać numer – kod dostępu podany poniżej.

      

     Numer ID / kod dostępu  7j7ad

      

     Po weryfikacji pojawią się nasze trzy warianty ubezpieczenia:

     podstawowe za 48 zł,

     rozszerzone za 85 zł

     i VIP za 187 zł.

     Polisy te posiadają identyczny zakres ubezpieczenia i różnią się jedynie wysokością wypłacanych świadczeń.

     Dodatkowo jako jedyni w Poznaniu, nasze polisy zawierają ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusem COVID-19 i sepsą.

     Następnie należy wybrać odpowiadający Państwu wariant ubezpieczenia i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się poleceniami.

      

     WAŻNE!!! Polisy będą aktywne do 30 września i po tym terminie nie będzie można wykupić już ubezpieczenia korzystając z naszej oferty.

     Informuję również, że ochrona z tytułu ubezpieczenia zaczyna się z dniem zawarcia i opłacenia ubezpieczenia.

     Zachęcam więc do niezwlekania z podjęciem decyzji, ponieważ aktualna polisa wygasła 31 sierpnia.

     Dla niektórych przeglądarek link na końcu każdej polisy „Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU” może się nie otwierać.

     Informacje tam zawarte można znaleźć poniżej:

      

     Dla polisy podstawowej (składka 48 zł) - „Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU”  - zal._1.pdf

     Dla polisy rozszerzonej (składka 85 zł) - „Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU”   - zal._2.pdf

     Dla polisy VIP (składka 187 zł) - „Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU”   - zal._3.pdf

      
     OWU_Edu_Plus_2020.pdf
     INTERRISK_POSTANOWIENIA_DODATKOWE_OD_OGOLNYCH_WARUNKOW_UBEZPIECZENIA__COVID.pdf

      


     OWU_Edu_Plus_2020.pdf
     INTERRISK_POSTANOWIENIA_DODATKOWE_OD_OGOLNYCH_WARUNKOW_UBEZPIECZENIA__COVID.pdf