• opieka stomatologiczna

   • Opiekę stomatologiczną realizuje,  zgodnie z art. 7 ust. 4 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego:

    Poradnia Stomatologiczna Ha-Dent

    Cześnikowska 12
    60-330 Poznań
    tel: 61 867 19 71

     

     

     

    Zgoda na świadczenia ogólnostomatologiczne:

    1._POZNAN_ZGODA_swiadczeniodawca_opieka_stomat-1.docx

    Sprzeciw:

    3._POZNAN_SPRZECIW_swiadczeniodawca_opieka_stomat-1.docx

    Wyżej wymienione dokumenty powinny być dostarczone bezpośrednio do świadczeniodawcy, bez udziału w tym szkoły jako pośrednika.