• Projekty w roku szkolnym 2020/2021

    • "Finansoaktywni. Misja: Podatki. To się opłaca"

     To program edukacyjny przygotowany przez Ministerstwo Finansów, w którym uczniowie klas 6 poznają podatki: czym są, kto je płaci, na co przeznaczane są pieniądze. Uczniowie uczą się o budżecie państwa: jak jest uchwalany, kto go przygotowuje, kto realizuje; o rodzajach podatków, administracji skarbowej i jej zadaniach.

     "Szkoła odpowiedzialna cyfrowo"

     To projekt, którego celem jest kształtowanie równowagi pomiędzy czasem poświęconym korzystaniu z nowych technologii, a byciem offline. Projekt ma na celu stworzenie zdrowych nawyków, rozwój umiejętności tworzenia i utrzymywania relacji poza internetem, ale takze umiejętności dostrzegania zagrożeń. Podstawą ma być "dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej".

      

     ''Szkoła dla innowatora''

     Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu znalazła się w gronie 20 najlepszych placówek w Polsce, które realizują dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rozwoju pilotażowy projekt SZKOŁA DLA INNOWATORA.

      

     "Lekcja:Enter”

     Projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego Nauczyciele SP 58 w Poznaniau doskonalą swoje kompetencje cyfrowe.

     ''Rządowy program na rzecz społeczności romskiej''

     "Centum Mistrzostwa Informatycznego"

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

     ''mPotęga''

     Celem projektu jest popularyzowanie uczenia się matematyki. W ramach projektu uczniowie tworzą gry dydaktyczne (stolikowe, karciane, interaktywne) wspierające uczenie się matematyki. Tematem tegorocznej edycji jest Zaprojektuj przestrzeń matematyczną w szkole.

     "Informatyka Bez Granic"

     Celem projektu jest organizacja kursów dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat, które przyczynią się do rozwijania wiedzy i umiejętności informatycznych, rozwijania pasji i talentów z dziedzin pokrewnych (matematyka, robotyka) oraz wzbogacania zainteresowań; zaspokajania ciekawości poznawczej i inspirowania do odkrywania nowych obszarów zainteresowań; popularyzacji nauki, w szczególności informatyki i dziedzin pokrewnych.

      ''Czytam z klasą-lekturki spod chmurki''

     Projekt wspiera rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3. Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączają się w aktywną działalność edukacyjną. Projekt porusza ważne wątki natury ekologicznej, przyczynia się do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwija poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. 

      

     Projekt międzynarodowy: Erasmus + Trust Kids:Our Cultural Heritage Entrusted to Tiny Hands.
     Nasze dziedzictwo kulturowe.

     Projekt rozpoczął się 1 września 2019 r. i będzie trwać do 28 lutego 2022 r. W ramach projektu zaplanowanych zostało 6 mobilności zagranicznych. Z powodu pandemii koronawirusa wyjazdy zagraniczne w tym roku zostały przełożone. Podczas całego projektu uczniowie realizują różne zadania zgodnie z harmonogramem np. wykonują kartki świąteczne, śpiewają piosenki narodowe.

      

     ''Szkoła do hymnu''

     „Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”)
     Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna akcja „Szkoła do hymnu” miała nieco odmienny charakter. Uczniowie i nauczyciele śpiewali hymn przede wszystkim w sposób wirtualny, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów.

                                           ''Szkoła pamięta''
     Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

     ''Szkoła promująca zdrowie''

     Projekt ma na celu podnoszenie świadomości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w obszarze zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie przez szkołę szeregu różnorodnych działań w tym zakresie i promowanie w środowisku rodziny potrzeby dbałości o zdrowie.

     "Wychowanie przez czytanie"

     To program adresowany do uczniów klas V-VII, koncentrujący się na wartościach moralnych i etycznych z wykorzystaniem opowiadań zawartych w książce "Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach". Program, poza ciekawą lekturą i zwróceniem uwagi dzieci i młodzieży na rolę wartości w naszym życiu, promuje czytelnictwo i pozwala na rozwój umiejętności TIK. Na zakończenie programu uczniowie przygotowują prezentację/filmik o wybranej wartości.

     "Twoje dane Twoja sprawa"

     Kolejna edycja programu zainicjowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i kontynuowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Program ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat danych osobowych, prywatności i bezpieczeństwa w sieci.

      

     ''Zapal znicz''

     „Zapal znicz pamięci” to wspólny projekt pięciu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia: z Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Katowic oraz Biur Edukacji Publicznej IPN z tych miast przy współpracy Muzeum Historii Polski. Inicjatorką akcji jest Anna Gruszecka – była dziennikarka Radia Merkury. Patronem Honorowym akcji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Uczniowie podczas akcji  przypominają sobie o specyfice okupacji na ziemiach wcielonych. Co roku podczas akcji znicze zostają zapalone w około 300 miejscach.