• Co nas wyróżnia?

   •     

    Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki położona na skraju miasta jest jedną z najstarszych w Poznaniu. Wyróżniają ją rzeczy, które na pozór niełatwo zauważyć.

    Położenie – blisko natury i mieszkańców osiedla Ławica. Z jednej strony od najbliższego lasu dzieli nas dziesięciominutowy spacer,  a drugiej  taka sama odległość jest do lotniska - poznańskiego okna na świat. Nic dziwnego, że dla naszych uczniów  obcowanie z naturą i nowoczesnością stanowią codzienne doświadczenia. Szkoła znajduje się w samym centrum osiedla i jest doskonale skomunikowana z okolicznymi terenami, w tym z gminą Dopiewo. Autobusy linii numer 148, 177 i 729 odjeżdżają bezpośrednio spod budynku szkoły.

    Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera – jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi. Zgodnie z ponad stuletnią tradycją szkoła zachowała familiarny charakter; wszyscy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele się znają, szanują oraz wspólnie pracują dla dobra własnego i innych. Szkoła jest wolna od używek i agresywnego zachowania; teren całego obiektu jest monitorowany, a dobra współpraca pomiędzy wszystkimi członkami osiedlowej społeczności skutecznie eliminuje wszelkie postępowania niezgodnie z poszanowaniem prawa i regulaminu uczniowskiego.

    Nie pozostawiamy rodziców z problemami szkolnymi ich dziecka – w szkole są corocznie organizowane różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, nauczanie indywidualne oraz bieżące porady i konsultacje dla rodziców i uczniów udzielanych przez pedagoga i psychologa.

    Uczymy codzienne w niecodzienny sposób – informatyka w naszej szkole nie stanowi tajemnic! Programowanie obecne jest na zajęciach komputerowych już od pierwszej klasy. Dzieci mają okazję brać udział regularnie w zajęciach z robotyki, które są organizowane w ramach zajęć informatycznych. Projektują także gry i zabawy edukacyjne, które wykorzystują na innych przedmiotach lekcyjnych. Nauczyciele są ekspertami w cybertechnologii. Kredę, gąbkę i zieloną tablicę już od lat zastąpiły tablice multimedialne, na których prezentowane treści edukacyjne są przekazywane w atrakcyjny, a co za tym idzie, w efektywny sposób.

    Nauczyciele weryfikują wiedzę nie tylko za pomocą tradycyjnych sprawdzianów: aplikacje i programy np. Scratch Studio, Quizziz, Kahoot potrafią sprawić, że nauka staje się doskonałą zabawą: uczy szlachetnej rywalizacji i nie musi być przykrym obowiązkiem.

    Organizujemy zadania interdyscyplinarne staramy się, aby część zadań, które rozwiązuje uczeń łączyły się wiedzę z kilku przedmiotów edukacyjnych. Co roku w szkole odbywa się Tydzień Projektów, który polega na zaprezentowaniu problemu z danej dziedziny szkolnej wybranej samodzielnie przez zespół uczniowski.

    Wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty – liczby nie kłamią, mamy się czym pochwalić. Wyniki naszych uczniów zdecydowanie wyróżniają się w porównaniu z innymi szkołami.

     

             

     

     

    WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - rok 2020

    źródło:  https://www.oke.poznan.pl/cms,5333,wyniki_szkol_srednie_procentowe_2019.htm

     

     

             

     

     

    przedmiot

    ŚREDNI WYNIK % SZKOŁY

    ŚREDNI WYNIK % GMINY

    ŚREDNI WYNIK % POWIATU

    ŚREDNI WYNIK % WOJEWÓDZTWA

     

     

    j. polski

    67,34

    64

    64

    56,9

     

     

    matematyka

    66,62

    53,94

    53,94

    44,06

     

     

    j. angielski

    78,35

    64,34

    64,34

    51,52

     

     

             

     

    WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - rok 2019

    źródło: https://www.oke.poznan.pl/cms,5672,wyniki_szkol_srednie_procentowe_2020.htm

     

     

             

     

     

    przedmiot

    ŚREDNI WYNIK % SZKOŁY

    ŚREDNI WYNIK % GMINY

    ŚREDNI WYNIK % POWIATU

    ŚREDNI WYNIK % WOJEWÓDZTWA

     

     

    j. polski

    69,23

    65,91

    65,91

    61,04

     

     

    matematyka

    60,57

    52,59

    52,59

    43,07

     

     

    j. angielski

    81,44

    69,49

    69,49

    56,28

     

     

    Innowacje to nasz priorytetSzkoła bierze udział w wielu projektach edukacyjnych, które pozwalają zdobywać wiedzę w niecodzienny sposób i pozwala poszerzyć spektrum wiedzy i doświadczenia zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

    Już od 2012 roku jesteśmy członkami programu Szkoła z Klasą 2.0, która wspiera nauczycieli i dyrektorów szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych w zaplanowaniu oraz wprowadzeniu zmian, które pomogą ulepszyć funkcjonowanie szkoły.

    Obecnie – jako jedna z dwudziestu szkół w całej Polsce – zostaliśmy zakwalifikowani do programu Szkoła dla Innowatora. Projekt wspiera uczniów w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych - m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2022 r. Jego budżet wynosi niespełna 10 mln zł i będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Inteligentny Rozwój.

    Ponadto nauczyciele doskonalą swoje umiejętności cyfrowe w cyklu szkoleń Lekcja: Enter, projekt mPotęga popularyzuje naukę matematyki przez gry dydaktyczne (stolikowe, karciane, interaktywne). Najmłodsi uczniowie  uczestniczą w akcji „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki'', gdzie poprzez czytanie lektur włączają się w aktywną działalność edukacyjną. Projekt porusza ważne wątki natury ekologicznej, przyczynia się do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwija poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. 

    Wyjazdy zagraniczne, współpraca międzynarodowa – od ponad dwudziestu lat jesteśmy beneficjentami programów organizowanych pod patronatem Unii Europejskiej: Socrates 1998-2002, Comenius 2002-2014 i Erasmus 2016-2019.

    W obecnej edycji Erasmusa na lata 2019-2022 będziemy podążać śladami naszego dziedzictwa kulturowego w programie  „Trust Kids: Our Cultural Heritage Entrusted to Tiny Hands w ramach projektu zaplanowanych zostało sześć mobilności zagranicznych.

    Jesteśmy także partnerami wymiany polsko-niemieckiej oraz polsko-litewskiej.


    Nauka języków obcych: zwiększona ilość godzin, nauka języka angielskiego nie tylko na angielskim! – język angielski w wymiarze trzech godzin tygodniowo pojawia się już od pierwszej klasy. Od klasy siódmej uczeń może kontynuować naukę w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim w wymiarze aż pięciu godzin tygodniowo, w podziale zespołu na grupy zgodne z biegłością językową. Ponadto w języku angielskim nauczane są dwa przedmioty: biologia i chemia.