• O Radzie Rodziców

    • Drodzy Państwo,

     Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu składa się z jednego przedstawiciela każdej z klas. W skład Zarządu wchodzi 5 członków, na których w roku szkolnym 2019/2020 zostali wybrani:

     - Krzysztof Dimmich VI B - Przewodniczący Rady Rodziców,

     - Bernadeta Jerzak II B- Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców,

     - Anna Frąckowiak – Kaczmarek IV A - Skarbnik Rady Rodziców,

     - Joanna Jabłońska IV D - Sekretarz Rady Rodziców,

     - Barbara Kierzyńska - Jersz VII B - Członek Rady Rodziców.

     Kontakt z Radą Rodziców

     Rodziców, uczniów, członków spłeczności szkolnej zachęcamy do osobistego kontaktu. Istnieje także możliwość skontaktowania się z Zarządem poprzez e-dziennik (Zakładka Wiadomości -> Napisz -> Adresat Szkolna Rada Rodziców) oraz pod adresem radarodzicow.sp58@gmail.com

     Rada Rodziców
     ul. Ławica 3; 60-186 Poznań     
     Nr rachunku bankowego:  41 1240 1763 1111 0010 0262 9189     
           
     Wysokość rocznej składki na RR:     
     Rok szkolny 2019/2020    50 zł drugie dziecko 30 zł