• PBO 2020

    • Październik 2020 -Po kilku miesiącach kompletowania dokumentacji i oczekiwania na pozwolenie na wycikę drzew kolidujacych z budową ruszyła rozbudowa budynku Bis w ramach PBO 2020. Projekt ,,Przestrzeń pełna uśmiechu" nabiera realnych kształtów. Prace postępują szybko i sprawnie. Budynek zostanie powiększony o dwie sale lekcyjne.

         Plan przedstawiajacy rozbudowywaną część. 

          

     Zdjęcia z zaawansowania robót- listopad 2020.

      

     W ramach PBO 2020 dzieki głosom oddanym przez Przyjaciół SP 58-rodziców, uczniów, absolwentów, nauczycieli i mieszkańców osiedla Ławica projekt ,,Przestrzeń pełna usmiechu" będący kontynuacją realizowanego już projektu ,,Biblioteczno-świetlicowy raj" otrzymał finansowanie w kwocie 600 tys.

      

     https://pbo2020.um.poznan.pl/i/pbo20/proposal/76-Przestrze%C5%84_pe%C5%82na_u%C5%9Bmiechu

      

     Dziękujemy za głosy !!!!