• Rekrutacja 2021/2022 -Informator dla rodziców.

    •  

      

      

      

      

     Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających

     w roku szkolnym 2021/2022 naukę w I klasie szkoły podstawowej

     1. Zgłoszenia lub wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty należy przesłać skanem na adres e-mail: sp58@wp.pl

     2. Termin składania wniosków 12-30 kwietnia 2021.

     3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

      • 7-letnie  realizujące obowiązek szkolny,

      • 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

     4. W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu tj. miejsc zamieszkania przynależnych do rejonu obsługiwanego przez szkołę. Kandydaci z obwodu nie podlegają kryteriom rekrutacji. Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania,będą podlegać wymogom kryteriów procesu rekrutacji.

     5.  

     Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnione i podpisane zgłoszenie przesłać skanem na adres e-mail:sp58@wp.pl
     lub złożyć w sekretariacie szkoły.

     Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko, które nie należy do obwodu, prosimy wypełnić wniosek i przesłać skanem na adres e - mail:sp58@wp.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły.

     WZORY DOKUMENTÓW BĘDĄ OPUBLIKOWANIE WKRÓTCE!

     Więcej informacji można uzyskać poniżej:

     https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty