• 2020/2021

    • ''Szkoła dla innowatora''

     Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu znalazła się w gronie 20 najlepszych placówek w Polsce, które realizują dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rozwoju pilotażowy projekt SZKOŁA DLA INNOWATORA.

      

     "Lekcja:Enter

     Projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego Nauczyciele SP 58 w Poznaniau doskonalą swoje kompetencje cyfrowe.

     ''Rządowy program na rzecz społeczności romskiej''

     "Centum Mistrzostwa Informatycznego"

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

     ''mPotęga''

     Celem projektu jest popularyzowanie uczenia się matematyki. W ramach projektu uczniowie tworzą gry dydaktyczne (stolikowe, karciane, interaktywne) wspierające uczenie się matematyki. Tematem tegorocznej edycji jest Zaprojektuj przestrzeń matematyczną w szkole.

     "Informatyka Bez Granic"

     Celem projektu jest organizacja kursów dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat, które przyczynią się do rozwijania wiedzy i umiejętności informatycznych, rozwijania pasji i talentów z dziedzin pokrewnych (matematyka, robotyka) oraz wzbogacania zainteresowań; zaspokajania ciekawości poznawczej i inspirowania do odkrywania nowych obszarów zainteresowań; popularyzacji nauki, w szczególności informatyki i dziedzin pokrewnych.

      ''Czytam z klasą-lekturki spod chmurki''

     Projekt wspiera rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3. Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączają się w aktywną działalność edukacyjną. Projekt porusza ważne wątki natury ekologicznej, przyczynia się do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwija poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. 

      

     Projekt międzynarodowy: Erasmus + Trust Kids:Our Cultural Heritage Entrusted to Tiny Hands.
     Nasze dziedzictwo kulturowe.

     Projekt rozpoczął się 1 września 2019 r. i będzie trwać do 28 lutego 2022 r. W ramach projektu zaplanowanych zostało 6 mobilności zagranicznych. Z powodu pandemii koronawirusa wyjazdy zagraniczne w tym roku zostały przełożone. Podczas całego projektu uczniowie realizują różne zadania zgodnie z harmonogramem np. wykonują kartki świąteczne, śpiewają piosenki narodowe.

      

     ''Szkoła do hymnu''

     „Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”)
     Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna akcja „Szkoła do hymnu” miała nieco odmienny charakter. Uczniowie i nauczyciele śpiewali hymn przede wszystkim w sposób wirtualny, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów.

                                           ''Szkoła pamięta''
     Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

     ''Szkoła promująca zdrowie''

     Projekt ma na celu podnoszenie świadomości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w obszarze zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie przez szkołę szeregu różnorodnych działań w tym zakresie i promowanie w środowisku rodziny potrzeby dbałości o zdrowie.

     ''Zapal znicz''

     „Zapal znicz pamięci” to wspólny projekt pięciu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia: z Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Katowic oraz Biur Edukacji Publicznej IPN z tych miast przy współpracy Muzeum Historii Polski. Inicjatorką akcji jest Anna Gruszecka – była dziennikarka Radia Merkury. Patronem Honorowym akcji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Uczniowie podczas akcji  przypominają sobie o specyfice okupacji na ziemiach wcielonych. Co roku podczas akcji znicze zostają zapalone w około 300 miejscach.