• 2018/2019

    •                                    ''Matematyka z klasą''                                                          

     Projekt realizowany w klasa drugich.  Założeniem projektu jest rozbudzenie zainteresowania matematyką. Udział w projekcie ma być przygodą na drodze edukacji matematycznej , ma na celu pokazanie , że matematyka może być zabawą. Zajęcia również pokażą zastosowanie matematyki w innych dziedzinach takich jak : sport , architektura. moda czy nwet ekonomia i logistyka.  

     Projekt ma na celu: 

     • rozwinąć u uczniów umiejętności samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia
     • zaznajomic uczniów z podstawowymi pojęciami i działaniami matematycznymi.
     • nauczyć dzieci , jak korzystać z wiedzy matematycznej w codziennym życiu. 

      

     ''#Superkoderzy''

     #SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Nasza szkoła po raz pierwszy bierze w nim udział. Do programu przystąpili uczniowie klas 5a, 5b, 5c, którzy realizują go na zajęciach z Panią Anią i Panią Grażyną. 

     ''Od grosika do złotówki''

     Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. 

     Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

     Główne cele programu:

     • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
     • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

     Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.

     ''Wychowanie przez czytanie''

     Celem programu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Pod opieką nauczycieli uczniowie będą omawiać istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, stworzą też krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie wartości. 

     ''Twoje dane - Twoja sprawa''

     Program o zasięgu ogólnopolskim, skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie całego kraju. Program w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli w okresie od 3 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

     ''Nowe horyzonty edukacji filmowej''

     Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN.

     "Polska to kraina, co w sercu się zaczyna" - projekt edukacyjny klas trzecich

     Wychowanie patriotyczne dzieci jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Włączenie się uczniów klas trzecich do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

      

      

     ''Planetarium''

     Szkolny projekt edukacyjny matematyczno -przyrodniczy, dla klas VI, którego celem jest zapoznanie uczniów z Układem Słonecznym, poprzez wykonanie modeli planet oraz przedstawienie ich charakterystyki.

     Uczniowie klas szóstych, którzy zgłosili chęć wykonania modelu planety powinni skorzystać z poniższych danych, umieszczonych w tabeli. 

     Planeta Przybliżony obwód w km Wymiar obwodu dla modelu planety
     Merkury 15 000 15 cm
     Wenus 38 000 38 cm
     Ziemia 40 000 40 cm
     Mars 21 000 21 cm
     Jowisz 450 000 90 cm
     Saturn 380 000 76 cm
     Uran 160 000 55 cm
     Neptun 150 000 50 cm

      

      

     ''Trzymaj formę!''

     Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

      

      

          "Europejska Tęcza - jak nauczać o europejskości" 

     Celem projektu jest promowanie uniwersalnych wartości, które są kluczowe dla poszanowania i zrozumienia tożsamości narodowej i różnorodności  kulturowej. W trakcie tego trwającego trzy lata projektu, uczniowie z siedmiu europejskich szkół będą zdobywać wiedzę o mitach i legendach poszczególnych krajów. Dzieci będą analizować mądrości wypływające z legend i porównywać cechy poszczególnych bohaterów.

     Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu EU Erasmus +, Action 2. W roku 2018 uczniowie wezmą udział w spotkaniach na Słowacji i Litwie.