SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach Zimowa szkoła on-line w projekcie "Szkoła dla Innowatora" Tydzień z ochroną danych osobowych XVI Olimpiada Matematyczna Juniorów II stopnia Projekt "Bollwerk 42 Pamiętamy" w Naszej Szkole! Szkolny Klub Sportowy w naszej Szkole! Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego

Styczeń 2021

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I - III wracają do nauki stacjonarnej w budynku szkolnym.

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.  

GiS i MZ opracowało zasady mające na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne_MEiN__MZ_i_GIS_dla_klas_
I-III_szkol_podstawowych.pdf


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
    60-186 Poznań
    ul.Ławica 3
    NIP 779-14-36-469
  • 0618681861

Galeria zdjęć