SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Podstawowe informacje

Informacje

Świetlica Szkolna - Podstawowe Informacje
 
Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.
 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.Świetlica miejscem nauki, zabawy, wypoczynku:
•Otoczenie szczególną opieką dzieci z trudnościami szkolnymi,
•Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz z rodzicami,
•Informowanie rodziców o zachowaniu i postępach w rozwoju dziecka,
•Organizowanie zabaw w salach świetlicy oraz na powietrzu,
•Właściwa organizacja wypoczynku dzieci. Prowadzenie zajęć tematycznych, plastyczno-technicznych, muzycznych, żywego słowa, sportowo-rekreacyjnych,
•Zorganizowanie ukierunkowanych kół: komputerowe, muzyczno-teatralne, taneczne,
•Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji; uczenie korzystania ze słowników, encyklopedii, map,
•Pomoc w odrabianiu pracy domowej, prowadzenie ćwiczeń w pisaniu, czytaniu i mówieniu,
•Kształcenie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi: gry i zabawy dydaktyczne, rozrywki umysłowe, zagadki, szarady, rebusy, łamigłówki, krzyżówki, przysłowia, zagadki, gry stolikowe, konkursy zgaduj – zgadula, quizy,
•Rozwijanie czytelnictwa: założenie kącika czytelniczego, wspólne głośne czytanie, dyskusje o przeczytanych książkach, konkursy czytelnicze, praca z czasopismem i gazetą.


Zasady pracy w grupie:

 • Jesteśmy dla siebie mili.
 • Mówimy do siebie po imieniu.
 • Mówi jedna osoba – reszta słucha.
 • Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.
 • Nie śmiejmy się z drugiej osoby.
 • Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
 • Pomagamy sobie wzajemnie.
 • Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.
 • Nie niszczymy cudzych prac.
 • Jesteśmy sprawiedliwi.
 • Odpowiadamy za swoją pracę.
 • Wykonujemy ustalone zadania.
 • Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.
 • Zostawiamy po sobie porządek.
 • Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
  60-186 Poznań
  ul.Ławica 3
  NIP 779-14-36-469
 • 0618681861

Galeria zdjęć