SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

2019/2020

2019/2020

Lekcja z emocjami 

Celem projektu jest wspieranie uczniów w rozwoju umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami, rozpoznawanie, oswajanie i wyrażanie emocji. Dzięki projektowi dzieci poznają wartość i rolę różnych uczuć.Podczas zajęć uczniowie rozwiną swoją empatię, samoświadomość oraz poznają sposoby akceptowania trudnych odczuć.

 

Przedsiębiorczość, jak zrealizować pomysł? 

Projekt realizowany przez uczniów klas trzecich.

Przedsiębiorczość to nie tylko wiedza na temat mechanizmów ekonomicznych i rynkowych. Jej fundamentem jest umiejętność skutecznego planowania, organizacji oraz efektywnego działania.

Przewodnikami w projekcie będą mieszkańcy pachnącej owocami Plantolandii, towarzyszący uczniom w rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, takich jak: kreatywność, samoświadomość, elastyczność, współpraca oraz empatia. W ramach realizacji projektu dzieci wspólnie zaplanują i zrealizują wydarzenie projektowe, skierowane do wybranej grupy oraz poznają różne aspekty oraz etapy procesu dążenia do celu.

 

Planetarium 

Szkolny projekt edukacyjny matematyczno -przyrodniczy, dla klas VI, którego celem jest zapoznanie uczniów z Układem Słonecznym, poprzez wykonanie modeli planet oraz przedstawienie ich charakterystyki.

Uczniowie klas szóstych, którzy zgłosili chęć wykonania modelu planety powinni skorzystać z poniższych danych, umieszczonych w tabeli. 

 

Planeta

Przybliżony obwód w km

Wymiar obwodu dla modelu planety

Merkury

15 000

15 cm

Wenus

38 000

38 cm

Ziemia

40 000

40 cm

Mars

21 000

21 cm

Jowisz

450 000

90 cm

Saturn

380 000

76 cm

Uran

160 000

55 cm

Neptun

150 000

50 cm

 

 

Trzymaj formę!

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

Mądrzy Cyfrowi

Mądrzy Cyfrowi  to pierwszy w Polsce program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych nastolatków z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych.  Uczestnicy programu mogą w twórczy sposób rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe, korzystając z nich w praktyczny sposób przy realizacji projektów społecznych.

Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?


Dzięki projektowi dzieci będą poznawać tajniki matematyki, przyrody i informatyki. Rozwiną również swoje umiejętności plastyczne i kompetencje społeczne (współpraca, praca w grupie). Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?

Dzięki projektowi dzieci będą poznawać tajniki  przyrody - uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia, tworzyć notatki i samodzielnie wyciągać wnioski. Ponadto, dzieci poznają wiele gatunków roślin i zwierząt oraz dowiedzą się, jak chronić przyrodę.
Rozwiną również swoje umiejętności plastyczne i kompetencje społeczne (współpraca, praca w grupie). Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.


Rozwijanie kompetencji matematycznych: Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej.

Projekt edukacyjny dla klas pierwszych w ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. 
W edukacji matematycznej ucznia w młodszym wieku szkolnym duże znaczenie ma odwoływanie się do naturalnego poczucia rytmu, który wpływa na postrzeganie otaczającego świata i cały proces uczenia się. Połączenie rymu, rytmu i ruchu z treściami edukacji matematycznej daje uczniom możliwość swobodnego i twórczego działania, które bezpośrednio przekłada się na szybsze zrozumienie pojęć matematycznych, biegłość w liczeniu i zapamiętywaniu, kreatywność w myśleniu matematycznym.

Od grosika do złotówki. 

Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
Główne cele programu:
• nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
• nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
    60-186 Poznań
    ul.Ławica 3
    NIP 779-14-36-469
  • 0618681861

Galeria zdjęć