• .

    • Dzi

     eci z obwodu- przyjmowane są  na zgłoszenie z zachowanie poniższych terminów -rodzice składają ZGŁOSZENIE.

      

     Dzieci spoza obwodu -podlegają poniższemu postępowaniu rekrutacyjnemu- rodzice składają WNIOSEK , OŚWIADCZENIA i pisemne potwierdzanie  woli nauki w klasie 1.

      

      TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
     REKRUTACYJNEGO

     ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

     DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     NA ROK 

     SZKOLNY 2021/2022

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin

     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin

     w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

     warunków lub kryteriów branych

     pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      

      

     od 12 kwietnia

     do 30 kwietnia

     2021

     od 14 czerwca

     do 15 czerwca

     2.

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

     w Poznaniu

      

     od 19  kwietnia

     do 23 kwietnia

     17 czerwca

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

      

     28 kwietnia

     godz. 12:00

     21  czerwca

     godz.12:00

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
     i kandydatów niezakwalifikowanych

      

     11 maja

     22 czerwca

     5.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      

     od 11  maja

     do 13 maja

     od 22 czerwca

     do 23 czerwca

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      

     17 maja

     godz.12:00

     25 czerwca

     godz.12:00