SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Terminarz naboru

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dzieci z obwodu- przyjmowane są  na zgłoszenie z zachowanie poniższych terminów -rodzice składają ZGŁOSZENIE.

 

Dzieci spoza obwodu -podlegają poniższemu postępowaniu rekrutacyjnemu- rodzice składają WNIOSEK , OŚWIADCZENIA i pisemne potwierdzanie  woli nauki w klasie 1.

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 12 kwietnia

do 30 kwietnia

od 14 czerwca

do 15 czerwca

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

w Poznaniu

 

od 19  kwietnia

do 23 kwietnia

17 czerwca

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

28 kwietnia

godz. 12:00

21  czerwca

godz.12:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

11 maja

22 czerwca

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 11  maja

do 13 maja

od 22 czerwca

do 23 czerwca

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17 maja

godz.12:00

25 czerwca

godz.12:00

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
    60-186 Poznań
    ul.Ławica 3
    NIP 779-14-36-469
  • 0618681861

Galeria zdjęć