• Język niemiecki

      • Rok szkolny 2018/2019

        W październiku 2018r. odbył się konkurs z języka niemieckiego etap szkolny Lust auf Lesen. Był to II Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Poskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, w którym brali udział także uczniowie naszej szkoły. Do etapu regionalnego zakwalifikowała się 1 osoba- Teodor Kunze