SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Duplikat legitymacji

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (wniosek znajduje się poniżej) o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia), numer PESEL oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (9zł).

Numer konta do wpłat oraz inne informacje do pobrania w poniższym dokumencie:

wniosek_o_wydanie_duplikatu-1.pdf
 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
    60-186 Poznań
    ul.Ławica 3
    NIP 779-14-36-469
  • 0618681861

Galeria zdjęć