• Szkoła Myślenia, Uczniowie z klasą, Nauczyciel z klasą

    • W latach 2002-2010 w naszej szkole zostały zrealizowane następujące projekty:

     • 2002/03 Szkoła z klasą,
     • 2005/06 Nauczyciel z klasą,
     • 2006/07 Uczniowie z klasą I,
     • 2007/08 Uczniowie z klasą II,
     • 2008/09 Szkoła Myślenia I,
     • 2009/10 Szkoła Myślenia II,

      

     http://szkolamysleniamini2.nq.pl/index.php?sec=wizytowka_szkoly&id=1993 -projekt ,,Szkoła myslenia 2"

     http://szkolamysleniamini.nq.pl/index.php?sec=wizytowka_szkoly&id=21109-projekt ,,Szkoła myslenia 1"

      

     Celem "Szkoły myślenia"  było zachęcenie nauczycieli do podejmowania z uczniami działań o charakterze badawczym, zarówno w naukach matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistyczno-społecznych, poprzez realizowanie projektów i organizowanie szkolnych festiwali nauki. 

     Program prowadzony był w latach  2008/2009 oraz 2009/2010.

      

     Znalezione obrazy dla zapytania uczniowie z klasą

     Program Uczniowie z klasą realizowany był w dwóch edycjach przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Agory, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

     Po cyklu akcji, które służyły głównie poprawie jakości pracy szkoły i wprowadzaniu nowych metod nauczania i były adresowane do nauczycieli, w nowym programie daliśmy uczniom szansę na samodzielny wybór tematów i realizację projektów edukacyjnych w trzech dziedzinach:Badam świat, Jestem twórcą, Pomagam innym.

     Program Uczniowie z klasą  był realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z „Gazetą Wyborczą”. Partnerem programu były Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Agory. Program skierowany był do uczniów, którzy samodzielnie realizowali w szkole projekty edukacyjne. Nowością w tej edycji były blogi, na których uczniowie opisywali swoje projekty. Wprowadzono moderatorów, którzy udzielali porad, kontaktowali ze sobą zespoły realizujące podobne zadania,  pomagali w dotarciu do potrzebnych materiałów i źródeł informacji, wyróżniali najciekawsze blogi recenzjami na stronie programu i na łamach GW.

      

     W edycji Nauczyciel z klasą skupiliśmy się na pracy nauczyciela, proponując model czterech sprawności:

     • nauczycielu, odejdź od tablicy
     • nauczycielu, pracuj metodą projektów
     • nauczycielu, oceniaj tak, by pomóc się uczyć
     • nauczycielu, uczeń też człowiek.

     Program był realizowany w dwóch edycjach: 2005/2006, 2006/2007.