SP 58 Poznań

Sobota 17.04.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

O projekcie

 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to projekt skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Poprzez uczestnictwo w projekcie chcemy rozwijać szkolną profilaktykę e-uzależnień. W ten sposób chcemy też promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym.

Na szkolnej stronie projektu udostępniać będziemy Państwu materiały pomocne w kształceniu zdrowych nawyków, raporty i wyniki badań związane z higieną cyfrową oraz nauczaniem zdalnym.

Projekt, który stworzony został przez Fundację dbam o mój zasięg, ma łączyć środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli, , dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

 

Szkolnym koordynatorem projektu jest: Iwona Grzelczak-Miłoś

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
    60-186 Poznań
    ul.Ławica 3
    NIP 779-14-36-469
  • 0618681861

Galeria zdjęć