• Informacje ogólne

        • W każdym roku szkolnym przeprowadzamy w naszej szkole pięć sprawdzianów szkolnych - przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty oraz trzy próbne egzaminy zewnętrzne, przygotowane przez Wydawnictwa (OPERON i GWO) oraz Ogólnoposli Egzamin Próbny CKE.