• Wymiana polsko - niemiecka    •  

      

     KOMUNIKAT!

     Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, polsko-niemiecka  wymiana szkolna naszych uczniów z rówieśnikami ze szkoły w Falkensee została zawieszona.

     Jeśli tylko stanie się  to możliwe, będziemy kontynuować naszą współpracę.

     W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy realizację wymian uczniów pomiędzy szkołami Polską i Niemiecką. 
     Projekt wymiany młodzieży jest dotowany przez organizację międzynarodową Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży  (PNWN)  https://www.pnwm.org/ Deutsch-Polnisches Jugendwerk z siedzibą w Warszawie, ul. Alzacka 18.

     Dotacje organizacji pokrywają w przypadku szkół wyjeżdżających do Niemiec zakwatarowanie i wyżywienie oraz częściową dopłatę do transportu.

     Koszty związane z pozostałą dopłatą do transportu, ubezpieczenie oraz bilety wstępu, kieszonkowe dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

     W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą 

     Europaschule am Gutspark, Am Gutspark 5, 14612 Falkensee, Niemcy.

     https://www.europaschule-falkensee.de/