SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Program pedagoga Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - organizuje się je w szkole dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - organizuje się je w szkole dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, które uniemożliwiają im uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.
 • zajęć rozwijających kompetencje społeczne - organizuje się je dla uczniów mających problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
  60-186 Poznań
  ul.Ławica 3
  NIP 779-14-36-469
 • 0618681861

Galeria zdjęć