• ???

    •  

     Ramowy plan dnia świetlicy

      

     7.00 – 7.50

      

     Zapisywanie dzieci do świetlicy  oraz swobodna zabawa dzieci.

      

     7.50 – 8.00

      

     Posprzątanie sali i wyjście dzieci na zajęcia rozpoczynające się o godzinie 8.00.

      

     8.00 – 9.00

      

     Zajęcia edukacyjne wynikające z planu pracy (plastyczne, muzyczne, czytelnicze, relaksacyjne, zabawy tematyczne, gry.

     9.00 – 9.30

     Porządkowanie sal i wspólne śniadanie w stołówce szkolnej.

      

     9.30 – 10.00

      

     ”Poranek z książką” -zajęcia czytelnicze.

      

     10.00 – 11.10

      

     Zajęcia relaksacyjne przy muzyce, zajęcia na świeżym powietrzu lub swobodne zabawy w sali zgodnie z tematem dnia.

     11.10 -11.20

     Porządkowanie szatni i wyjście na zajęcia grup przedpołudniowych.

     11.20 – 11.30

     Zapisywanie uczniów kończących lekcje do świetlicy.

      

     11.30-12.35

      

     Zabawy na świeżym powietrzu lub swobodne zabawy w sali zgodnie z tematem dnia.

     12.35-13.20

     Obiad w stołówce szkolnej lub zjedzenie własnego posiłku.

     13.20-13.45

     Wyciszanie dzieci poprzez słuchanie muzyki relaksacyjno

     –odprężającej lub wybranej prozy czytanej przez nauczyciela lub lektora.

     13.45-14.30

     Odrabianie lekcji.

      

     14.30 – 15.45

      

     Zajęcia edukacyjne prowadzone przez wychowawców świetlicy wynikające z planu pracy (plastyczne, muzyczne, czytelnicze, relaksacyjne, zabawy tematyczne, gry.

     15.20-15.45

     Zapisywanie uczniów ze zmiany popołudniowej. Podwieczorek.

      

     15.45 – 16.30

      

     Swobodne zabawy w sali zgodnie z tematem dnia.

     16.30-17.00

     Porządkowanie pomieszczeń w świetlicy. Rozchodzenie się dzieci do domów.

      

     Plan dnia może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb i aktywności dzieci, a także warunków pogodowych.