• Budżet i wydatki RR

    • Drodzy Rodzice i Uczniowie,

     Wysokość składki rocznej ustalona podczas zebrania Rady Rodziców, to podobnie jak w latach poprzednich, 50 zł/uczeń.
     Składkę tę należy regulować poprzez Skarbników klasowych, którzy następnie przekazują ją na konto Rady Rodziców.

     Rada Rodziców SP58
     ul. Ławica 3; 
     60-186 Poznań 
     NIP 779-14-36-469


     Nr rachunku bankowego:     
     Bank Pekao: 41 1240 1763 1111 0010 0262 9189


     Niniejszym przedstawiamy cele i realizacje sfinansowane w poszczególnych latach ze środków wpłaconych na Radę Rodziców
     (wykaz jest aktualizowany wg wydatków):

     Sprawozdanie_finansowe_31_08_2019.doc

     ROK SZKOLNY 2015/16

     06.2016
     Dzień Dziecka  - nagrody w konkursach  (latawce, biegi) 916,16 zł
     (w kwocie 915,16 zł -  560 zł dofinansowane dodatkowo przez Rodziców wraz z zakupem 50 medali oraz nagród pocieszenia dla uczniów uczestniczących w konkurencjach) zakup
     Dzień Dziecka - lody 1.06 dla uczniów 400 zł
     Dzień Dziecka - dmuchańce podczas festynu rodzinnego 1000 zł

     04.2016
     dofinansowanie wycieczki ucznia w trudnej syuacji 210 zł
     tłusty czwartek  - pączki dla nauczycieli 69,93 zł
     dofinansoanie warsztatów tetralnych i spektaklu 500 zł
     spotkanie autorskie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim kl.II i III 250 zł

     12.2015
     spotkanie autorskie z pisarką Agatą Widzowską 250 zł

     11.2015
     skakanki na wf 24 zł
     pieczątka RR 72 zł

     10.2015
     dofinansowanie wycieczki ucznia w trudnej sytuacji 28 zł
     dofinansowanie wycieczki ucznia w trudnej sytuacji 60 zł
     Dzień Edukacji 125,86 zł

     09.2015
     lizaki dla kl. I na rozpoczęcie roku szkolnego 95 zł
     igły do pompek 19,76 zł
     dofinansowanie imprezy krajoznawczej kl. V  1 000 zł
     bilety dla uczniów jadących na zawody 82,80 zł

      

     ROK SZKOLNY 2014/15

     06.2015
     szkolny Dzień Dziecka - lody, ciasto, dodatki 690 zł
     szkolny Dzień Dziecka  - medale 147,40 zł
     usługa naszycia logo na koszulki dla uczniów reprezentujących szkołę
     w zawodach pływackich na Malcie 48 zł
     podziękowania i pamiątki na zakończenie roku szkolnego 344,99 zł

     05.2015
     dofinansowanie wyjazdu klasowego dla ucznia 90 zł

     04.2015
     szkolne warsztaty teatralne 661,82 zł

     02.2015
     ławeczki z miejscem na buty do budynku głównego 5012 zł
     faworki dla grona pedagogicznego na Tłusty Czwartek 28 zł

     12.2014
     Stypendiada - dofinansowanie konkursu 4 uczniów 30 zł

     11.2014
     poczęstunek dla uczestników wydarzenia "Koduj z Rodzicami" 62,33 zł

     09.2014
     gumy i skakanki dla uczniów 24,99 zł

     ROK SZKOLNY 2013/14

     06.2014
     dofinansowanie pikniku na Dzień Dziecka / catering 845 zł
     dofinansowanie pikniku na Dzień Dziecka /toitoi 300 zł
     dofinansowanie konkursu matematycznego 368,11 zł
     medale  - basen 82,92 zł
     książki na zakończenie roku szkolnego 1675,40 zł

     05.2014
     dofinansowanie nagród w konkursie 59,94 zł
     ringo (w-f)  271,86 zł

     04.2014
     gumy, skakanki na szkolne zajęcia sportowe: 30 zł
     dofinansowanie obiadów dla Ucznia 100 zł

     03.2014
     ławeczki do szatni dla klas I (dofinansowanie częściowe): 500 zł

     11.2013
     dyplomy pasowania na Ucznia 164,10 zł
     DJ na szkolna dyskotekę 150 zł

     10.2013
     żaluzje do klasy 370 zł
     tort na Dzień Edukacji Narodowej 75 zł

     ROK SZKOLNY 2012/13

     06.2013
     Konkurs czytania ze zrozumieniem: 454,77 zł
     dofinansowanie wycieczki: 700,00 zł
     kwiaty na zakończenie roku 100 zł
     dyplomy i odznaki na zakończenie roku szkolnego 251,74 zł
     ksiażki nagrody dka Uczniów 883,94 zł

     12.2012
     dzienniczki: 2 280,00 zł

     11.2012
     wsparcie finansowe na transport (wymiana uczniów):702,00 zł
     krawaty 390 szt: 3 904,76 zł