• Plan zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli SP 58 w roku szkolnym 2014/15

    • O SZKOLE

     Plan zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli SP 58    2014/2015

     Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli SP 58.                      

     Dzień tygodnia

     Zajęcia prowadzone w ramach godzin z paragrafu KN 42

      

                

     Poniedziałek

                

                

     14:20-15:10 -zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (kl.5a,5b,5c)-sala 3,  E.Prajwowska

     12:45-13:30- zajęcia wyrównawcze klasa 1a, sala 19-M. Borowska   

     13:35-14:20 -zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 4/kółko matematyczne -sala 19 A. Cieślarczyk

     14:25-15.10 -zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 6/kółko matematyczne -sala 19 A. Cieślarczyk

     13.45-14.30 - zajęcia terapeutyczne dla uczniów klas II a i II b - gabinet pedagoga K.Kaniecka                               

                

                

                

                

                

     Wtorek

                

                

     12:45-13:30 -zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (kl.3a,3b, 3c)-sala 3,  E.Prajwowska - sala nr 18

      

     12:45-13:30 - zajęcia wyrównawcze dla klasy 1c P.Sikorska

     13:35-14:20 -zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (kl.4a,4b,4c)-sala 2,  E.Prajwowska

      

     14:20-15:10 -zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (kl.6a,6b)-sala 2 , E.Prajwowska   

     13:35-14:20 -MISTRZOWIE KODOWANIA grupa początkująca A. Cieślarczyk                 grupa zaawansowana G. Kędzia sala 19 i hol

      

     13.30 - 14.50 - Szkolne Koło Sportowe klasy IV - VI  grupa Chłopców. - Marzena Józefiak

     11.40 - 12.25 - Klub Młodych Odkrywców dla uczniów klas II - Małgorzata Domagała-Włodarek    sala nr 25

     12.45-13.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas III b i III c

     13.35-14.20 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klasy IV a - K.Kaniecka, gabinet pedagoga

     13.35 -15.10    “Przyrodnicze poszukiwania    “ koło przyrodnicze dla uczniów klas IV -VI -

     Małgorzata Fischer -sala nr 32

     13:35-14:20 -zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 5 i 6- sala nr 2 -  M. Szaraniec

     14:25-15.10 - zajęcia rozwijające kompetencje językowe (język polski) - sala nr 2 - M. Szaraniec

      

                

                

                

                

     Środa

                

                

     11:40- 12:45 - kółko plastyczne, muzyczne, matematyczne dla klas 1sala bis A, B, sala 24-Borowska, Sikorska, Karolczak

     12:45 - 13:30 - Kolorowy Świat Trzecioklasistów - klasy 3  (s.22,33,34)

     12:45 - 13.30 - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV c s.3

     Prowadząca: Honorata Kawczyńska

     13:30-14:20     -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas 4b,5b-sala16 E.Prajwowska

     13:35-14:20 -KÓŁKO INFORMATYCZNE  (blogowe) G. Kędzia sala 19/ hol

     13:35-14:20 -MISTRZOWIE KODOWANIA grupa początkująca A. Cieślarczyk sala 19 / hol

     14:25-15:10 -MISTRZOWIE KODOWANIA grupa zaawansowana G. Kędzia sala 19 / hol (od listopada)

      

     14:20-15:10 -zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne  dla klas 4b,5c-sala16  E.Prajwowska   

     12.45-13.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas III a i III b - K.Kaniecka, gabinet pedagoga

     13.35-14.20 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas V b i V c - K.Kaniecka, gabinet pedagoga               

                

                

     Czwartek

                

                 Książki, Biblioteka, Odczyt

     11:40-12:25 - zajęcia wyrównawcze dla klasy 1b s. 19

     12:45 - 13: 30 - zajęcia wyrównawcze dla klasy 3a  s. 17. Aleksandra Jaworska

     12:45 - 13: 30 - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 4 s. 23. Prowadząca: Iga Naumiec

     12:45 - 13:30 - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV a s.3 Prowadząca: Honorata Kawczyńska

     13.30 - 15.00 - Szkolne Koło Sportowe  - SKS  grupa dziewcząt            klasy IV - V 13.30-14.15                 klasy VI -    14.15-15.00 s. gimn.

     Prowadzący Dagmara Śliwińska       

     14:25-15:10 -MISTRZOWIE KODOWANIA grupa zaawansowana G. Kędzia sala 19 / hol (od listopada)

     14.30 - 15.30 Szkolny Klub Przyjaciół Książki. Biblioteka szkolna   s.16, uczniowie klas 1-6. Prowadząca: Anna Maciąg

     12.45-13.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klasy IV c - K.Kaniecka, gabinet pedagoga

     13.35-14.20 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas VI a i VI b - K.Kaniecka, gabinet pedagoga

     13.30 - 14.15 - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-klasa 2a Małgorzata Domagała-Włodarek sala nr 3

     12:45-13:30 Zajęcia wyrównawcze dla kl. 3b, sala 16, Katarzyna Grochowska

                

      

                

                

            

                

        

            

                

                

                

     Piątek

                

     12:45-13:30 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 5, salę muszę zweryfikować bo okazało się, że jest tam muzyka. Prowadząca: Marta Grocholska-Marzec

     13:30-14:15 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 5. Prowadząca: Marta Grocholska-Marzec

     13:35 - 14: 20 - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy 6b s. 32. Prowadząca: Iga Naumiec

     13:35 - 14: 20- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 5/kółko matematyczne klas 5   

     12.35-13.20 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas V c i V b - K.Kaniecka, gabinet pedagoga   

      

                

      

                

                

                

                

                

      

      

                

      

     Sobota        zazwyczaj ostatnia sobota miesiąca

                

     II i III sobota miesiąca

                

                

     9.45- 14.15

     KLUB MŁODEGO ARTYSTY

     Wyjścia do Muzeum Narodowego

     Prowadzący:  Katarzyna  Rogozińska      

     KOŁO MISYJNE o charakterze pielgrzymkowo-poznawczym kl. III-V

     (wyjazdy na spotkania misyjne)

     Prowadzący: s. Małgorzata Stachów       

                

      

      

     ;