• Prezentacja informacyjna dla rodziców

   • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

    JĘZYK POLSKI, II semestr 2020/2021

     

    ze względu na pracę szkoły w trybie mieszanym (kl. 1-3 stacjonarnie, kl. 4-8 zdalnie) w drugim semestrze 2020/2021 godziny i terminy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego ulegają zmianie: 

    Zajęcia odbywają się w każdy CZWARTEK za wyjątkiem dni wolnych od nauki:

     

    STACJONARNIE: (sala nr 2)

    Dla klas 2: godz. 15:30 – 15:55

    Dla klas 3: godz. 15:55 – 16:20

     

    ZDALNIE:

    (za pośrednictwem aplikacji MEET kod spotkania: SebastianWalczak)

    Dla klas 4: godz. 16:20 - 16:35

    Dla klas 7: godz. 16:35 - 16:50

    Dla klas 8: godz. 16:50 - 17:05

     

    UWAGA: Osoby uczestniczące w zajęciach muszą wypisać zgody na uczęszczanie w zajęciach. Zgodę na zajęcia wysyłać będą wychowawcy klas w najbliższym czasie. KTO NIE ODDAŁ, PROSZĘ O PILNE UZUPEŁNIENIE.

    Jeżeli w obecnym roku szkolnym 2020/2021 taki dokument został już podpisany i dostarczony (do pedagoga szkolnego, sekretariatu lub wychowawcy) nie ma potrzeby jego powtórnego wypisywania. Proszę o odesłanie skanu/zdjęcia dokumentu do wychowawców.

    Serdecznie zapraszam - do zobaczenia

    Sebastian Walczak, polonista