• Terminarz

   • Kalendarium –rok szkolny 2020/2021

     

    Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2020/2021

    1.09.2020- rozpoczęcie roku szkolnego – zgodnie z harmonogramem

    25.06.2021- zakończenie roku szkolnego – zgodnie z harmonogramem

    Podział zajęć dydaktycznych

               

    1. Pierwsze półrocze: 1.09.2020- 29.01.2021              

    2. Drugie             półrocze: 1.02.2021-25.06.2021

     

    Ferie i przerwy świąteczne

               

    1. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2020          

    2. Ferie   zimowe: 15.02.2021-28.02.2021     

    3. Wiosenna       przerwa świąteczna: 1.04.2021-6.04.2021       

    4. Ferie   letnie: 28.06.2021-31.08.2021          

    5. Rekolekcje     (wg. osobnego harmonogramu) marzec 2020        

    6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

     

    Terminy wystawienia ocen

    1. Pierwsze         półrocze:        

    -podanie informacji o zagrażającej ocenie niedostatecznej -22.12.2020

    -oceny proponowane -20.01.2021

    -oceny ostateczne -26.01.2021          

               

    2. Drugie półrocze:

    -podanie informacji o zagrażającej ocenie niedostatecznej -17.05.2021

    -oceny proponowane – 10.06.2021

    -oceny ostateczne – 16.06.2021        

     

    Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej           

    1. Rozpoczynająca rok szkolny 24.08; 28.08,31.08.2020 (do 15 września, uchwalenie planów pracy)       

    2. Klasyfikacyjna           śródroczna -27.01.2021 /środa/ godz. 17.00  

    3. Klasyfikacyjna           końcowa -17.06.2021 /środa/ godz. 17.00         

    4. Podsumowanie          pracy roku szkolnego 2020/2021 -28.06.2021 godz. 8.00 (pierwszy tydzień wakacji letnich)           

    5. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022- 23.08.2021 –godz. 9.00 ; 31.08.2020- godz. 8.00 (ostatni tydzień wakacji letnich)

     

    Terminy spotkań z rodzicami

                I semestr       

    1. 1.09.2020     –zebrania z rodzicami

     

    1. 26-30.10.2020-konsultacje indywidualne-uczeń, rodzic, nauczyciel /terminy         uzgadniane indywidualnie- spotkania on-line/

    2. 19.11.2020-konsultacje  dla rodziców uczniów klas 1-3        

    3. 20.11.2020 – konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8        

    4. 25.01.2021-    zebranie z rodzicami –podanie ocen proponowanych-klasy 5-8  

    5. 25.01.2021-    zebranie z rodzicami –podanie ocen proponowanych-klasy 1-4

    II semestr      

    1. 24.03.2021-zebranie    z rodzicami klas 1-4  

    2. 25.03.2021 –zebranie z rodzicami klas 4-8         

    3. 4-8.05.2021 –konsultacje indywidualne-uczeń, rodzic, nauczyciel /terminy       uzgadniane indywidualnie-spotkania on-line/           

    4. 15.06.2021-    zebranie z rodzicami –podanie ocen proponowanych-klasy 1-4    

    5. 15.06.2021-    zebranie z rodzicami –podanie ocen proponowanych-klasy 5-8


     

    Inne ważne daty:     

    1. Drzwi otwarte –dla przyszłych uczniów szkoły –marzec 2021    

    2. Egzaminy       ósmoklasistów- 25,26,27.05.2021  

    3. Test     kompetencji językowych –kwiecień/maj 2021           

    4. Rajd    Kukuczki- maj 2021  

    5. Gala    klas 8 (bal)- czerwiec 2021


     

    Dni ustawowo wolne od pracy:

    • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,

    • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,

    • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,

    • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,

    • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,

    • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,

    • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,

    • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,

    • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.


     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć:

    4 styczeń 2021, 5 styczeń 2021,  29 kwietnia 2021, 4 maja 2021

    25 maj 2021, 26 maj 2021, 27 maj 2021 –egzaminy ósmoklasisty

    30 kwietnia 2021

    4 czerwca 2021

    18 czerwca 2021